Den Helige Savas Barnfond i Skandinavien

CASE2


CASE -
PROBLEMLÖSNING

 

I maj månad 2014 drabbas stora delar av Balkan av förödande översvämningar som inte bara dränker hus, byar, städer – de för också med sig otroligt mycket smuts och skapar en hälsofara med risk för epidemi. Barn behöver mat och kläder, blöjor, underkläder, strumpor, filtar för att hålla sig varma, hygienartiklar och desinfektionsmedel för att inte drabbas av sjukdomar. Tusentals människor som evakuerats är i behov av alternativa sovplatser och därför lakan och sängkläder, handdukar, tvålar och schampon för att hålla god hygien. Hundratals gymnastiksalar får duga som tillfälliga boended för tusentals, under flera månader.

 
 
 

UTMANING

 

Det tog inte många timmar från det att nyheten om att översvämningar drabbat Balkan slog ner, till att man runtom i landet började organisera ihop insamlingar av medel - mestadels materiella ting då detta är något de flesta kan undvara - och lokaler började fyllas upp. Att sedan finansiera lastbilar i hundratals, dvs. bensin- och hyrkostnader i tusentals kronor som hade kunnat finansiera medicin och andra akuta medel på plats, tycktes vara det självklara och enda alternativet för distribution.

 

 

LÖSNING

 

Med insikt om att den naturkatastrof som drabbat Balkan inte var den första av sitt slag infann sig också en överygelse om att det fanns mer effektiva medel för distribution tillgängliga. Olika välgörenhetsorganisationer som med stor sannolikhet varit med om liknande scenarion kontaktades och mycket riktigt visade det sig att Erikshjälpen använder sig av sin samarbetsparner Human Bridge - en ideell förening vars verksamhet går ut på att samla in, kategorisera och distribuera ut medel till drabbade områden runtom i världen - vid händelser likt denna. Efter telefon- och mailkontakt med huvudansvarig på HB sattes ett dokument ihop med uppgifter om adresser och datum för var och när runtom i landet de fanns tillgängliga, samt instruktioner om paketering och kategorisering. Detta omvandlades därefter till ett Google Docs-dokument och spreds via sociala medier för att effektivt nå ut till alla berörda. Dokumentet öppnades också upp för korrigering av de ansvariga på de större organiserade insamlingarna runt om i landet, för att på så vis förbereda HB på uppskattad volym och medelkategori respektive organisation kunde bidra med. Detta gav dem möjlighet att planera sin distribution av medel i förväg. 

 

 

RESULTAT

 

Resultatet av detta initiativ blev en mer kostnads- och tidseffektiv distribution av medel till de drabbade områdena. I och med att Human Bridge finansierar containrar och transport kunde de pengar som från början var tänkta att gå till att hyra lastbilar istället betalas in på kontot för hjälporganisationer, likt Röda Korset men även Den Helige Savas Barnfond och andra mindre organisationer som fanns tillgängliga på plats, för att finansiera akuta medel utan tidsförskjutning. I och med att specifika instruktioner för kategorisering och paketering fanns tillgängliga vid rätt tidpunkt kunde man också på ett väldigt effektivt sätt fördela rätt medel till rätt mottagare och inte belasta personal och frivilliga på plats i Balkan med att sortera tonvis av medel innan de kunde fördelas ut.