Den Helige Savas Barnfond i Skandinavien
savalogo.png

SRPSKI

 

Dečiji Fond Sveti Sava u Skandinaviji je neprofitabilna organizacija čiji cilj je da pomogne decu bez roditelja, bolesnu decu, siromašnu i na druge načine ugroženu decu i njihove roditelje, kao i institucije koje se bave zaštitom dečijeg zdravlja i njihovim obrazovanjem. Sredstva fonda smo namenili deci koja žive na teritoriji bivše Jugoslavije.

 

miGvzBQ.jpg

Vaš poklon čini razliku! Dečiji fond ima 90 račun što znači da Svensk Insamlings kontrol nadgleda rad fonda i kontroliše kako se prikupljena sredstva koriste. Ovo je garancija da će novac koji donirate dobiti upravo ona deca kojoj su ta sredstva namenjena. 

 

ocBzTJ8.jpg

U potrazi smo za istomišljenicima koji žele da se uključe u razne projekte kako bi smo zajedno postigli bolji rezultat. Vjerujemo da što nas je više, više dece možemo pomoči. Zajedno možemo doprineti da naša planeta bude lepše mesto za život. 

 

nXvbtLK.jpg

Smatramo da su sva deca jednako vredna i trbaju imati ista prava u celom svetu. Mi se borimo za onu decu koja žive u najtežim životnim okolnostima, koje ostavljaju trajne posledice po njihovo psiho-fizičko zdravlje. Upravo ta deca trebaju našu solidarnost kako bi se osećala sigurna i imala dobre uslove za život.