Den Helige Savas Barnfond i Skandinavien

Copy of OM OSS

STÖD OSS I  KAMPEN OM ATT GE BARNEN EN BÄTTRE FRAMTID!

 
 

Fonden bildades i Helsingborg och är en ideell förening som grundades på kristna principer. Fonden har en stor önskan om att få hjälpa sjuka och fattiga barn och deras familjer, samt institutioner som främjar hälsa och lärande för barn likt barnhem, skolor och liknande

Krigen på Balkan har varit många och hårda. De har tvingat folk att fly eller stanna kvar i fattigdom. De flesta hade inte tid att återhämta sig från det senaste kriget och hoppet om en bättre framtid hann aldrig infinna sig på nytt innan den senaste finanskrisen, som slog t.o.m. de starkaste världsnationerna ur balans, slog till. Området skuggas av hög arbetslöshet och fattigdom. Många människor, särskilt barn, är undernärda, dåligt klädda och lever under misära förhållanden. Fler och fler unga par låter bli att skaffa barn eftersom att de inte har något att erbjuda dem; nativiteten sjunker i dessa länder. De som har jobb får betalt under minimumtröskeln, trots att priserna inte är långt ifrån de vi har i Sverige.


Befolkningen lever under förnedrande förhållanden. Länder som inte är medlemmar i EU har dessutom inte samma trovärdighet och få utomstående parter väljer att investera. Få jobbmöjligheter skapas och det är svårt att hålla uppe hoppet om en bättre framtid. Barnfonden är avsedd att hjälpa barn som lever i en multinationell miljö och vill hjälpa barn till en barndom och uppväxt präglad av en anda av respekt för mångfald .

Fonden kommer att växa i proportion till vår solidaritet med de mest utsatta barnen, som är i akut behov av vår hjälp. Denna kategori omfattar låginkomstfamiljer med barn, sjuka barn, övergivna barn, barn till missbrukare, barninstitutioner som inte har tillräckliga resurser för att på ett lämpligt sätt ta hand om utsatta barn etc. Fonden har nyligen grundats och vi är beväpnade med kärlek och tålamod . Välkommen till alla som vill delta!

 

Kristina Marakovic
Styrelseordförande
Den Helige Savas Barnfond

 
vy.jpg