Den Helige Savas Barnfond i Skandinavien

HEM


Den Helige Savas Barnfond i Skandinavien
är en ideell förening vars ändamål är att hjälpa sjuka och utsatta barn- och barnfamiljer samt institutioner som främjar barnens hälsa och lärande i f.d. Jugoslavien. 

 
 

MISSION

Vi tror på att alla barn är lika myckt värda och bör har samma rättigheter i hela världen. Vi kämpar för de barn som tvingas leva under hårda omständigheter, som lämnar livslånga sår på deras fysiska och psykiska hälsa. Dessa barn behöver vår solidaritet NU för att kunna känna sig trygga och ha en chans till goda levnadsvillkor.

DONERA

Din gåva gör skillnad! Barnfonden har 90-konto, vilket innebär att Svensk Insamlingskontroll övervakar arbetet och hur de insamlade medlena används. Detta är en garanti på att de pengar du donerar verkligen går till de barn och ändamål de är avesedda för.
 

STÖD OSS

Vi söker likasinnade människor som vill engagera sig i olika projekt så att vi tillsammans kan uppnå ett bättre resultat. Vi tror att ju fler vi är, desto fler barn vi kan hjälpa. Tillsammans kan vi bidra till at vår planet blir en vackrare, mer omtänksam plats att leva på.
 


Kontakt:
Kristina Marakovic
+(46) 0739 82 86 76
E-mail: denheligesava@outlook.com

Nedre Eneborgsvägen 7, 
252 68 Helsingborg

 

Donera:
BankGirot
: 900-3385
SWISH:a valfritt belopp till 9003385
Autogiroanmälan - posta eller maila ifyllt formulär till denheligesava@outlook.com

Årsredovisning 2017
Stadgar

Organisationsnummer:
802471-1635