Den Helige Savas Barnfond i Skandinavien är en ideell förening vars ändamål att hjälpa utsatta, sjuka och fattiga barn och barnfamiljer i fd. Jugoslavien, samt institutioner som främjar barnens hälsa och lärande!

 

miGvzBQ.jpg

Din gåva gör skillnad! Barnfonden har 90-konto, vilket innebär att Svensk  Insamlingskontroll kontrollerar hur insamlade medel används. Detta är din garanti för att pengarna används på ett effektivt sätt och går till de behövande barnen.

 

ocBzTJ8.jpg

Vi söker folk runtom i hela Sverige som vill engagera sig i olika projekt och event för att få in resurser. Vi tror på att ju fler vi är, desto mer gott kan vi göra.

 

 

nXvbtLK.jpg

Vår vision är att alla barn är lika mycket värda och bör ha samma rättigheter välden över. Vi kämpar för att de barn som har det svårast ska känna sig trygga och ha lika förutsättningar för ett bra liv och framtid som vi andra.